V tomto měsíci jsme úspěšně dokončili rekonstrukci chodníku na ulici Podroužkova v Ostravě, kde jsme pokládali zámkovou dlažbu a prováděli práce spojené s výměnou. Fotky projektu již naleznete v našem portfoliu.